Depremden etkilenen vakıfların belge ve rapor sunma süreleri uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen yerlerde merkezi, şubesi veya iktisadi işletmesi bulunan ve Cumhurbaşkanı’nca vergi muafiyeti tanınan vakıfların Gelir İdaresi Başkanlığına 31 Mart’a kadar göndereceği belge ve raporların verilme süresi uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının “Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, depremler nedeniyle Bakanlık tarafından mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ve Sivas’ın Gürün ilçesinde, merkezi, şubesi veya iktisadi işletmesi bulunan vergiden muaf vakıfların 2022’ye ilişkin Bakanlığa ibraz etmeleri gereken dönem sonunda düzenlenecek bilanço ve gelir gider tablosu, bir yıllık faaliyetlerinin sonuçlarını gösteren kesin bütçe tablosu, yıllık faaliyet raporu, yeminli mali müşavirce düzenlenmiş tasdik raporu ve vakfa ait iktisadi işletme bulunması halinde bunlara ait bilanço ve gelir tablolarının ibraz edilme tarihi, bu yerlerde mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar uzatıldı.

Ayrıca, bu yerler dışında merkezi bulunan ve mücbir sebep hali kapsamındaki yerlerde faaliyette bulunan yeminli mali müşavirlerle tasdik sözleşmesi olan vakıflar da bu süre uzatımından yararlanabilecek.

Vergi muafiyeti tanınan vakıfların deprem bölgesine yapacakları bağış, yardım ve harcamalar amaca yönelik harcama kapsamında değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı’nca vergi muafiyeti tanınan vakıfların muafiyetlerinin devamı için yapmış oldukları harcamalarının resmi senetlerinde gösterilen amaçlarına yönelik olması gerekiyor.

Tebliğ kapsamında yapılan diğer değişiklikle Cumhurbaşkanı’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan amaçları arasında yardım faaliyeti bulunmayan vakıflarca 2023 yılı içinde mücbir sebep hali ilan edilmiş olan yerlerde yaşanılan depremler için yapılan bağış, yardım ve harcamaların, amaca yönelik harcama olarak değerlendirilmesine imkan tanındı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir